ประชาธิปัตย์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย