ประมวล เพ็งจันทร์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย