มาริโอ้ เมาเร่อ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย