มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย