ยาหม่องตราถ้วยทอง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย