ร่วมใจ แบ่งปัน รอยยิ้ม
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย