วรรณวนัช บูรพาเดชะ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย