วลัยกร สมรรถกร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย