วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย