สามัญสำนึก
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย