สุรชาติ บำรุงสุข
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย