สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย