หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย