อรรถพล ไข่ทอง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย