อริยะ พนมยงค์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย