อาจารย์คฑา ชินบัญชร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย