อาจารย์ยักษ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย