อุรุดา โควินท์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย