อ้าย... คนหล่อลวง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย