เก้ากระบี่เดียวดาย
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย