เบียร์จ๋าฉันมาแล้วจ้ะ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย