เปิ้ล นาคร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย