เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย