เร แม๊คโดแนลด์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย