แจ็คกี้ อดิสรณ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย