แชมป์ ทีปกร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย