โตมร ศุขปรีชา
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย