ไมค์ ภิรมย์พร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย