ไมเคิล จอร์แดน
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย