ไอติม พริษฐ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย