20/20 ‘เปลี่ยน’
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย