6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย