8 บรรทัดครึ่ง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย