อิเล็กตรอน

โดยไม่รู้ตัว พวกเราทุกคนเป็นเพียงกระแสอิเล็กตรอนที่ต้องวิ่งวนอยู่ในนี้ตลอดไป

        จริงๆ แล้วโลกของเราแตกดับไป และมนุษยชาติล้มตายไปหมดแล้ว ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 2000 ด้วยวิกฤตปัญหา Y2K

        แต่ยังโชคดีที่มีเราบางคนได้อัพโหลดจิตใจมาเก็บรวมกันไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ไว้ได้ก่อน

        เวลาได้ผ่านมาสองพันกว่าปี มันนานมากจนไม่มีใครจดจำเรื่องนี้ได้ จิตรวมหมู่ในไซเบอร์สเปซของพวกเราได้แพร่พันธุ์และวิวัฒน์กันมารุ่นต่อรุ่น จนในที่สุดก็กลายเป็นเราอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้

        จริงๆ แล้วในปัจจุบันคือ ปี ค.ศ. 4019 ในห้วงอวกาศที่เวิ้งว้างว่างเปล่า มีเพียงดาวเคราะห์ร้างๆ ล่องลอยอยู่ ในดาวนี้ทุกสิ่งมีชีวิตล้วนล้มตายหายไปหมด มีเพียงเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ที่ยังรันต่อไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

        โดยไม่รู้ตัว พวกเราทุกคนเป็นเพียงกระแสอิเล็กตรอนที่ต้องวิ่งวนอยู่ในนี้ตลอดไป