บุคลิกภาพด้านลบ

อย่าเอาพลังงานของคุณ ไปสูญเปล่าในกองไฟนั้น

        อย่าวิจารณ์ อย่ากล่าวโทษ และอย่าบ่นถึงคนอื่นหรือพฤติกรรมของคนอื่น แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยเลยก็ตาม จงเก็บความคิดเห็นของคุณไว้กับตัว เหมือนกับเพลงของ แฟรงก์ ซีนาตรา “ถ้าคุณไม่รู้จะพูดอะไรดีๆ ก็ไม่ต้องพูดซะเลยดีกว่า ผมว่านะ” 

        บทสนทนาของผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีแนวโน้มไปในทางลบ พวกเขาบ่นเรื่องสารพัดสารเพในชีวิต กล่าวโทษคนอื่นหรือสถานการณ์รอบตัวที่ทำให้ตัวเองมีปัญหาต้องห่วงกังวล วิพากษ์วิจารณ์คนรอบตัวที่ไม่คิดเห็นไปในทางเดียวกับเขา พวกเขาจะค่อยๆ พัฒนาบุคลิกภาพด้านลบ อย่าเข้าไปร่วมวง ถ้าเห็นใครชอบพูดถึงแต่ด้านลบ คุณก็ไม่ต้องเข้าไปร่วมขบวน แค่รับฟังเงียบๆ แล้วก็เดินจากไปตามทางของคุณ อย่าเอาพลังงานของคุณสูญเปล่าไปในกองไฟนั้น

 


หมายเหตุ: บางส่วนจากหนังสือ อยากคว้าแต้มใหญ่ ต้องเล็งให้ตรงกลางเป้า (Bull’s Eye: The Power of Focus) โดย Brian Tracy แปลโดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ สนพ. Move Publishing