ไม่มีการเติบโตใดที่ไม่เจ็บปวด และไม่มีความเจ็บปวดใดที่สูญเปล่า

“เห็นบางคนบอกว่าอยากอิสระเหมือนนก

เพราะเห็นนกโบยบินอยู่บนท้องฟ้ากว้าง

แล้วคิดว่านั่นคือความอิสระ

ผมเพียงแต่จะบอกว่า…

ที่คุณเห็นนกกำลังบินอยู่นั่น

พวกมันไม่ได้บินเล่นๆ หรอกนะ

พวกมันต่างก็กำลังทำมาหากินอยู่

พอหาอาหารมาได้ ก็ต้องเอากลับไปให้ลูกที่รัง

ไม่มีหรอกความอิสระอย่างเต็มที่

ทุกชีวิตล้วนต้องอยู่กับความรับผิดชอบ”

        คำสอนจากครูคนสำคัญที่สุดในชีวิต ทำให้ผมได้รู้จักความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในชีวิตการทำงาน ความรับผิดชอบทำให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมาย การข้ามผ่านมาได้แต่ละครั้งทำให้เราเติบโต เปลี่ยนแปลง ตลอดเส้นทางการทำงาน ความรับผิดชอบนำพาเราไปแลกเปลี่ยนความทุกข์ยากทั้งปวง กับความสุขความสำเร็จที่ได้รับมา ไม่มีการเติบโตใดที่ไม่เจ็บปวด และไม่มีความเจ็บปวดใดที่สูญเปล่า

 

        ขอบันทึกสิ่งนี้ไว้ในวันสุดท้ายของการทำงาน