body_theguest_กาย_01

คุณเชื่อในเรื่องการสร้างสังคม zero waste หรือเปล่า      เราเชื่อนะ เพราะอาหารเวียดนามของร้านเราก็เป็นสิ่งที่มาจากแบ็กกราวด์เราด้วย อีกอย่างมันเป็นอาหารประเภทที่ทำให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เราเห็นพืชเป็นต้นหรือเป็นใบจริงๆ ซึ่งมันมีน้อยมากในอาหารแบบอื่น เราจะมีความสุขมากในทุกครั้งลูกค้าถามว่าอันนี้คืออะไร เพราะคนไม่รู้จัก ที่สวนเราปลูกมินต์ประมาณ 25 ชนิด เลือกมาเสิร์ฟที่ร้านประมาณ 5 ชนิด เรารู้สึกว่าคนไทยถ้าบอกว่าพริกก็คือพริก ถ้าบอกสะระแหน่คือสะระแหน่ มินต์คือมินต์ โหระพาคือโหระพา แต่ว่าจริงๆ มันแตกแขนงออกไปเยอะมาก หรือถ้าพูดถึงขิง คนเดี๋ยวนี้รู้จักแค่ขิงแก่หรือขิงอ่อนใช่ไหม แต่สมัยก่อนมีขิงแห้ง ขิงแคง ขิงเหลือง ขิงแดง มีเยอะเลย เหมือนแผนผังที่สามารถโยงออกไปได้เรื่อยๆ