อรชุมา ยุทธวงศ์: ‘Self-Searching – คุณค่า ตัวตน คนละคร’ หนังสือที่เป็นดั่งกระจกสะท้อนใจเขาใจเรา

“ขอให้เขียนราวกับว่ามันเป็นหนังสือเล่มสุดท้าย”         ข้อความจาก ภิญโญ ไตรสุริยะธรรมา บรรณาธิการหนังสือ Self-searching: … Continue reading อรชุมา ยุทธวงศ์: ‘Self-Searching – คุณค่า ตัวตน คนละคร’ หนังสือที่เป็นดั่งกระจกสะท้อนใจเขาใจเรา