FolkCharm: เชื่อมโยงผู้คนด้วยเรื่องเล่าละมุนละไมของฝ้ายอินทรีย์

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งของโลกขับเคลื่อนด้วยงานคราฟต์ งานที่ต้องอาศัยสองมือและแพสชันอย่างแรงกล้าของมนุษย์เท่านั้นถึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีชีวิตขึ้นมาได้ แต่แล้วงานฝีมือที่ทำขึ้นมาอย่างบรรจงก็พ่ายแพ้แก่เทคโนโลยี เพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดและการเชื่อมต่อที่ไม่ติด ดังนั้น ‘ลูกแก้ว’ – ภัสสร์วี โคะดากะ แห่ง FolkCharm จึงลุกขึ้นมาสะบัดผ้าทอมือเพื่อปลดปล่อยคุณค่าและเรื่องราวดีๆ ให้ห่อหุ้มหัวใจของผู้คนอีกครั้ง   สาเหตุใดที่ทำให้คุณมีจุดยืนเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค         เกิดจากการตั้งคำถามอยู่สองสามเรื่อง เรื่องแรกคือเราเห็นว่าผู้ผลิตอย่างยายๆ ป้าๆ ตั้งใจมาขายของอย่างเดียว วิธีการพูดจึงเน้นให้ขายออกเป็นหลัก แต่ไม่ได้เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของผ้าแต่ละผืน ไม่ได้อธิบายความยากง่าย หรือขั้นตอนการทำชิ้นงานให้ฟังมากนัก ไม่ได้พูดถึงความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนระหว่างทำ คือพวกเขาไม่ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองและชิ้นงานเลย กลับกลายเป็นว่าพวกเขาสื่อสารไม่เก่ง เรื่องราวที่เป็นหัวใจสำคัญกลับไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าต่อ ในขณะที่คนที่สื่อสารเรื่องเล่าพวกนี้ได้เก่งมากกลายเป็นคนกลาง เป็นบุคคลที่รู้จักอีกสังคมหนึ่ง ที่ไปรับซื้อผ้าจากชาวบ้านในราคาถูก แล้วมาสื่อสารให้กับผู้บริโภคใหม่ในราคาที่สูงขึ้น         คำถามต่อมาจึงเกิดขึ้นว่าแล้วเงินไปไหน ทำไมชาวบ้านถึงได้รับค่าผลิตที่มีมูลค่าแค่นี้ คำถามต่อมาจึงเกิดขึ้นว่าแล้วเงินไปไหนทำไมชาวบ้านถึงได้รับค่าตอบแทนจากการสร้างงานที่มีมูลค่าแค่นี้ ต้นทุนที่แท้จริงถูกสะท้อนออกมาอย่างไร นั่นเป็นจุดที่ทำให้เราสนใจคำว่า Fair Trade หรือการค้าที่เป็นธรรม         ท้ายสุดคือตัวชาวบ้านเองรับรู้มากน้อยแค่ไหนว่า ทุกครั้งที่ทอผ้าเมตรส่งขาย ปลายทางของผ้าที่ทอขึ้นมานั้นอยู่ที่ไหน คนกลางรับไปแล้วขายต่อราคาเท่าไหร่ ตัดเป็นเสื้อผ้าแล้วส่งเมืองนอกหรือเปล่า หน้าตาออกมาเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีโอกาสได้รับรู้เลย เราอยากให้ผู้บริโภครู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกระบวนการที่กว่าจะได้เสื้อผ้ามาสักตัว เรื่องราวของชาวบ้านเป็นอย่างไร ส่วนผู้ผลิตเองก็รู้ทุกอย่างย้อนกลับมาด้วย นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้เราอยากทำแบรนด์นี้ขึ้นมา เมื่อคุณเห็นการสื่อสารที่ขาดช่วงแบบนั้นแล้ว คุณเริ่มต้นอย่างไร         ด้วยความที่เราเรียนทางด้านพัฒนาชนบทและได้ทำงานวิจัยที่ต้องลงพื้นที่ บวกกับทำงานในองค์กรเพื่อสังคมอย่าง สสส. มาก่อน ทำให้เราเกิดแพสชันที่แรงกล้า อยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จนวันที่เราได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเลย ได้เห็นกลุ่มทอผ้าที่อำเภอวังสะพุง ได้เห็นวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่น่าสนใจ ได้ทำความรู้จักกับหัวหน้ากลุ่มผ้าทอ พูดคุยเกี่ยวกับการทอผ้าและความจริงเกี่ยวกับราคาซื้อขายผ้าทอมือ ก่อนที่จะมาเริ่มกลุ่มเล็กๆ … Continue reading FolkCharm: เชื่อมโยงผู้คนด้วยเรื่องเล่าละมุนละไมของฝ้ายอินทรีย์