ไทยเบฟเวอเรจ

ไทยเบฟเวอเรจ | รอยยิ้มและความอบอุ่นที่ถูกส่งต่อผ่านโครงการรวมใจต้านภัยหนาว

หลายคนอาจจะคุ้นตากับภาพคาราวานจิตอาสาขนาดใหญ่ การแจกผ้าห่มผืนสีเขียวจำนวนมหาศาล พร้อมรอยยิ้มของเด็กๆ และชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผ้าห่ม ทั้งหมดเกิดขึ้นจากโครงการ ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ ดำเนินกิจกรรมโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบน้ำใจและความอบอุ่นนี้มาเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ

ไทยเบฟเวอเรจ

 

จุดเริ่มต้นของโครงการแห่งความอบอุ่น

     ปี พ.ศ. 2543 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) เริ่มจัดโครงการที่มีชื่อว่า ‘ช้าง…รวมใจต้านภัยหนาว’ ด้วยการจัดคาราวานมอบผ้าห่มจำนวนสองแสนผืนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนือและภาคอีสานตลอดฤดูหนาว โดยมีสโลแกนว่า ‘คนไทยให้กันได้’ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาดำเนินกิจการ จึงเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ และยังคงมอบสิ่งดีๆ ให้กับชาวบ้านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

ส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันรอยยิ้ม

     ไทยเบฟฯ ตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร เพราะเล็งเห็นว่าในช่วงฤดูหนาว บางพื้นที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่สภาพความเป็นอยู่และรายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์กันหนาว ทำให้ไทยเบฟฯ ตัดสินใจมอบผ้าห่มและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมรอยยิ้มให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

 

ไทยเบฟเวอเรจ

 

ร่วมมือกับหน่วยงานหลักเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

     การค้นหาและเข้าพื้นที่ในแต่ละปี ไทยเบฟฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวและคัดสรรรายชื่อของประชากรในแต่ละจังหวัด จนสามารถขับเคลื่อนโครงการฯ และนำคาราวานเข้าถึงชาวบ้านที่ขาดแคลนได้อย่างแท้จริง

 

ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างผู้ให้และผู้รับด้วยความหลากหลาย

     นอกจากการมอบผ้าห่มแล้ว ไทยเบฟฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้และผู้รับ จึงส่งเสริมกิจกรรมดีๆ เข้าไปอีกมากมาย อาทิ การแจกอาหารให้กับชาวบ้านที่มารับผ้าห่มทั้ง 15 จังหวัด มอบทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สมทบทุนสร้างห้องสมุด มอบอุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญยังมีหน่วยแพทย์จิตอาสาฯ มาให้ความรู้และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในทุกๆ ปี

 

ไทยเบฟเวอเรจ

 

ปลูกจิตสำนึกแห่งการให้

     ตั้งแต่เริ่มโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นจะต้องมีส่วนส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องของ ‘การให้’ ให้กับชาวบ้าน เด็กนักเรียนตัวน้อย พนักงานไทยเบฟฯ และพันธมิตรทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คุณธรรมที่ดีด้านนี้อยู่คู่คนไทยต่อไป

 

ตอกย้ำความตั้งใจด้วยสารคดีชุดพิเศษ

     การครบรอบ 10 ปีของโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมน่ารักๆ ภายใต้ชื่อว่า ‘ให้น้อง…จากใจไทยเบฟ’ โดยให้เด็กๆ ในพื้นที่เป็นผู้แจกจ่ายผ้าห่ม และเปิดคลินิกสอนฟุตบอล โดยมีไฮไลต์ของปีคือการจัดทำสารคดีพิเศษชุด ‘ย้อนรอย 10 ปี บนเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่น’ ออกอากาศในรายการ องค์กรเกื้อแผ่นดิน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อตอกย้ำความตั้งใจจริง

 

ไทยเบฟเวอเรจ

 

ส่งเสริมสุขภาพใจด้วยกิจกรรมฟังบรรยายธรรม

     สำหรับปีที่ 18 ไทยเบฟฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจในพื้นที่จุดแจกแรกคือ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านจะได้รับฟังการบรรยายธรรมจาก พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความพอเพียง และความพอดี การพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เพื่อให้ชาวบ้านได้ซึมซับและเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น

 

กระจายความอบอุ่นให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

     ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 19 ของโครงการฯ ไทยเบฟฯ ได้สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อมอบผ้าห่มให้ผู้ป่วยติดเตียงด้วยการแจกตามบ้าน จำนวน 2 หมู่บ้านคือบ้านกลุ่มใหญ่ มอบผ้าห่ม 30 ผืน และมอบน้ำดื่ม 30 แพ็ก เข้าถึงพื้นที่โดยรถไถพ่วง และบ้านฐานแตก มอบผ้าห่ม 30 ผืน และมอบน้ำดื่ม 30 แพ็ก เข้าถึงพื้นที่โดยรถกระบะ ทั้งสองหมู่บ้านตั้งอยู่ใน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ก่อนจะปิดโครงการฯ ที่จ.น่าน พร้อมลงพื้นที่ทุรกันดาร ณ บ้านผาน้ำย้อย เพื่อมอบผ้าห่มผืนสุดท้ายของปี

 

ไทยเบฟเวอเรจ

 

The Blanket distribution

จ.นครราชสีมา (15,000 ผืน) เปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

จ.นครพนม (12,000 ผืน) ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านยอดชาด ต.ยอดชาด อ.วังยาง

จ.บึงกาฬ (10,000 ผืน) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาสาแบง ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล + กิจกรรมดีมีรอยยิ้ม + ฟุตบอล

จ.หนองคาย (12,000 ผืน) ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่

จ.สุโขทัย (13,000 ผืน) ณ โรงเรียนเขาทองผางับ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ

จ.อุตรดิตถ์ (13,000 ผืน) ณ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด

จ.แพร่ (12,000 ผืน) ณ โรงเรียนบ้านผาคอ ต.บ้านปิน อ.ลอง

จ.น่าน (15,000 ผืน) ปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนเชียงกลาง ‘ประชาพัฒนา’ อ.เชียงกลาง + กิจกรรมดีมีรอยยิ้ม + ฟุตบอล

 


ภาพ: ทอม โพธิสิทธิ์