โตมร ศุขปรีชา

Pain and Gain: ฉันยังมีชีวิตอยู่? โดย โตมร ศุขปรีชา

จะเป็นชีวิตของใคร – ล้วนไม่ง่าย

ชื่น-ตรม, งมงาย ล้วนว่ายแหวก

สังสารอัน งำความตาย, ไว้แต่แรก

เสื่อมชำแรก – โจมจู่ได้, ไม่รู้วัน

 

มีชีวิต, คล้ายมี – ชีวิตอยู่

เผลอเพียงครู่ก็ดับราวกับฝัน

ทนมาเกิด ทนตายดับ นับอนันต์

ฟูมฟักขันธ์เพื่อสุดท้ายไม่เหลือใด

 

เคร่งคร่ำ ตรำตราก อยากมีชีวิต

เดินไป – ในโลกแห่งจิต, วูบไหว

อึดอัด ทับกด แกว่งไกว

มีชีวิต – เหมือนชีวิตไม่, ใช่ความฝัน

 

จะเป็นชีวิตของใคร – ล้วนไม่ง่าย

มีราคา ที่ต้องจ่าย ในห้ำหั่น

เมื่อจิตนอก กายใน, ไม่ประสานกัน

ชีวิตพลัน ร่วงพรู สู่อนธการ

 

ชื่น-ตรม, งมงาย ล้วนว่ายแหวก

ไม่ผิดแปลก แผกใด ในสังสาร

ผลคือเหตุ ค่ำคือรุ่ง พรุ่งคือวาน

ไร้ยาวนาน เพราะไม่มี – หรอกนิรันดร์ฯ

 


เรื่อง: โตมร ศุขปรีชา