Pain and Gain: เจนวายไม่ใช่อย่างที่ฝัน โดย เพชรลดา

Painkiller
1 Nov 2019
เรื่องโดย:

a day BULLETIN Team

เพชรลดา

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

a day BULLETIN Team

Where the Conversations Begin: เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายแวดวงเข้าด้วยกัน รวมตัวให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ชวนตั้งคำถามกับสิ่งเก่า กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่