▶︎ In Someone’s Shoes | รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์

Watch
28 Aug 2018
เรื่องโดย:

a day BULLETIN Team

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

a day BULLETIN Team

Where the Conversations Begin: เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายแวดวงเข้าด้วยกัน รวมตัวให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ชวนตั้งคำถามกับสิ่งเก่า กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่