▶︎ อรรถพล ไข่ทอง: ชีวิตผมเป็นโนบอดี้มาตลอด จนกระทั่งได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า ‘ขอบสนาม’

Watch
30 Oct 2020
เรื่องโดย:

ภัทรพร บุญนำอุดม

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

ภัทรพร บุญนำอุดม

บรรณาธิการออนไลน์ a day BULLETIN 

ภาพโดย

วงศกร ยี่ดวง

ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอประจำ a day BULLETIN

ภาพโดย

ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Video Editor of a day BULLETIN