▶︎ แอมมี่ The Bottom Blues: ถ้าการเมืองดี ลูกสาวผมจะเรียนที่ไหนก็ได้

Watch
4 Dec 2020
เรื่องโดย:

ภัทรพร บุญนำอุดม

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

ภัทรพร บุญนำอุดม

บรรณาธิการออนไลน์ a day BULLETIN 

ภาพโดย

วงศกร ยี่ดวง

ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอประจำ a day BULLETIN

ภาพโดย

ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Video Editor of a day BULLETIN