▶︎มารีญา พูลเลิศลาภ: ชีวิตบทใหม่ที่ลุกขึ้นมาออกแบบอนาคตของตัวเอง

Watch
14 Aug 2020
เรื่องโดย:

สุธามาส ทวินันท์

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

สุธามาส ทวินันท์

อินโทรเวิร์ตที่ผ่อนคลายชีวิตด้วยแสงอาทิตย์ยามเย็น

ภาพโดย

วงศกร ยี่ดวง

ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอประจำ a day BULLETIN