▶︎ Oh My Green Friends! EP.1: กินยั่งยืน 101 เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ยิ่งกินยิ่งลดโลกร้อน

        มาแล้ว! ตอนแรกของ Oh My Green Friends! รายการที่จะเป็นมาเป็นเพื่อน เปลี่ยนเป็นสายกรีนยังไงให้สนุก
        อีพีแรก ‘ตุลย์’ – ภากร ธนศรีวนิชชัย ชวน ‘นิว’ – ชัยพล พูพาร์ต ผู้รักการกินเนื้อเป็นชีวิตจิตใจ มาพูดคุยถึงจุดเปลี่ยน เมื่อเขาค้นพบว่าการกินเนื้อสัตว์แต่ละมื้อส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ภารกิจลดกินเนื้อสัตว์ เพิ่มการกินผักผลไม้ของนิวจึงเริ่มขึ้น
        จากคนที่ไม่เคยกินผัก เปลี่ยนมากินมังสวิรัติอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่เบียดเบียนโลกน้อยลง แต่การเริ่มกินผักยังทำให้ชีวิตของนิวแฮปปี้ หุ่นเฟิร์ม สุขภาพดีขึ้นเห็นๆ ถ้าอยากรู้ว่านิวทำได้อย่างไร ชวนเพื่อนๆ ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ “Oh My Green Friends! ตอนที่ 1 กินยั่งยืน 101 เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ยิ่งกินยิ่งลดโลกร้อน” กันได้เลย