▶︎ Oh My Green Friends! EP.2: ฮาวทูผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สร้างกำไรพร้อมอนุรักษ์ธรรมชาติ

        การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย และยิ่งท้าทายขึ้นไปอีก เมื่อเราตั้งใจสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Oh My Green Friends! สัปดาห์นี้ ‘ตุลย์’ – ภากร ชวนคุยกับ ‘วินเนอร์’ – วินชนะ พฤกษานานนท์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แห่ง Koh Munnork Private Island รีสอร์ตแห่งเดียวบนเกาะมันนอก จังหวัดระยอง

        เพราะเป็นด่านหน้าที่อยู่ใกล้ชิดทะเล ทำให้ได้เห็นความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนเมืองอาจมองว่าไกลตัว เขาจึงลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากตัวเอง ก่อนจะขยับขยายไปสู่ทีมงาน ลูกค้า เปลี่ยนเรื่องกรีนให้สนุก สร้างรายได้ และมีความหมายต่อทุกคน