▶︎ Oh My Green Friends! EP.7: Lady Episode วันนั้นของเดือน แบบผู้หญิงสายกรีน

        เพราะผ้าอนามัยที่เราใช้กันอยู่ทุกเดือน ส่งผลกระทบกับโลกมากกว่าที่คิด! ตุลย์ ภากร จึงชวน ‘เมย์’ – ภัททิยา ธนศรีวนิชชัย ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ถ้วยอนามัย HappiCup มาเล่าถึงทางเลือกที่ทำให้การจัดการวันนั้นของเดือนกลายเป็น Zero Waste อย่างถ้วยอนามัย

        นอกจากนี้ เมย์ยังเล่าถึง Pink Tax สารพัดภาษีและต้นทุนการใช้ชีวิตของสาวๆ ที่สูงลิ่วแบบควบคุมไม่ได้ เพียงเพราะค่านิยมทางสังคมบางอย่างตีกรอบพวกเราไว้ อย่างเรื่องขนรักแร้ การสวมเสื้อชั้นใน ไปจนถึงมุมมองที่มีต่อประจำเดือน

        เรียนรู้ที่จะทำความรู้จักและรักร่างกาย เพื่อหาทางเลือกจัดการประจำเดือนที่เหมาะกับตัวเองและยั่งยืน ซึ่งพาเราไปไกลถึงการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ ถึงสังคมที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของทุกเพศ ไปพร้อมกับเมย์และตุลย์ใน รายการ Oh My Green Friends! อีพีนี้