▶︎ Oh My Green Friends! EP.10: คู่มือเที่ยวอย่างเข้าใจธรรมชาติ ที่เป็นมากกว่า Just for Fun Trip

Watch
12 Nov 2021
เรื่องโดย:

        อะไรที่ทำให้ ‘เต้ย’ – จรินทร์พร จุนเกียรติ อินเรื่องสิ่งแวดล้อม ถึงขั้นเรียนปริญญาโทและทำวิทยานิพนธ์เรื่องเต่าทะเล และเราจะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไปพร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างไร?

        ตุลย์ ภากร ชวนเพื่อนๆ หาคำตอบในรายการ Oh My Green Friends! อีพีนี้ ที่เต้ยจะมาเล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้สายเที่ยว ผู้มองหาแค่ความสวยสดใสของธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นสายเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สนใจลึกลงไปถึงระบบชีวิต ความสำคัญต่อระบบนิเวศที่ส่งผลต่อโลกใบนี้

        นอกจากนี้ เราจะได้ฟังเต้ยเล่าเรื่องภารกิจในการปลูกฝังความรักธรรมชาติให้เยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านการก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย(Environmental Education Center หรือ EEC) ร่วมกับ อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ อลงกช ชูแก้ว ผู้เป็นอาจารย์ของทั้งเต้ยและอเล็กซ์ในด้านงานอนุรักษ์

        รายการ Oh My Green Friends! อีพีนี้เป็นตอนสุดท้าย ใครอยากฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญ 9 คนก่อนหน้านี้ ที่มาแชร์วิธีเปลี่ยนเป็นสายกรีนในหลากหลายสไตล์ สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้ในทุกช่องทางของ a day BULLETIN

แบ่งปันเรื่องราวนี้: